بخش هماتولوژی


 

کادر بخش:خش:
 
خانم سحر ناصری

  معرفی بخش:

هماتولوژی شاخه ای از پزشکی است که به مطالعه، تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماری های مربوط به بافت خون می پردازد و ارتباط نزدیکی با رشته های مختلف پزشکی و علوم پایه از جمله: ایمنی شناسی، ژنتیک پزشکی و ژنتیک مولکولی دارد.
با توجه به این که شمارش سلولی دقیق دستیابی به تشخیص صحیح را تسریع می کند از این رو انجام کلیه شمارش های سلولی با بهترین تکنیک ها و روش های ممکن، یک ضرورت است. به خصوص این امر در تعیین شمارش پلاکتی و تعیین اندیس های RBC صادق است.
بخش هماتولوژی آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوش با انجام کلیه اصول کنترل کیفی، استفاده از جدیدترین تجهیزات و دارا بودن کادر مجرب در رابطه با طیف وسیعی از آزمایش های هماتولوژی در حال ارائه خدمت به بیماران و پزشکان می باشد.