ویتامین E و نقشس آنتی اکسیدانی

 ویتامین E و نقش آنتی اکسیدانی

بدن انسان برای عملکرد خود به ویتامین E به عنوان یک ویتامین بسیار ضروری نیاز دارد. ویتامین E یک ویتامین قابل حل در چربی است و این بدان معنا است که رژیم غذایی حاوی چربی برای بدن مورد نیازاست.

 

یکی از نقش های مهم ویتامین E این است که این ویتامین تثبیت کننده غشاء لیزوزومی(اندامک های سیتوپلاسمی سلولی که حاوی آنزیم های تجزیه کننده زیادی هستند) است و درنتیجه کمبود آن میتواند آغازگر پروسه برخی از بیماری ها همانند بیماریهای خودایمنی و یا سرعت بخش پیشرفت آن ها باشد. ویتامین E میتواند استرس اکسیداتیو(تولید رادیکال های آزاد در بدن که با مولکلول های موجود در بدن واکنش می دهد و منجر به آسیب به بدن می شود) را در بدن کاهش دهد و لذا کمبود آن میتواند فاکتور مهمی در بیماریهای خودایمنی باشد. علاوه بر این مدارکی دال بر احتمال ارزش درمانی این ویتامین در درمان بیماریهای خود ایمنی وجود دارد. از سوی دیگر مشخص شده است که افزایش مصرف ویتامین E میتواند کاهش دهنده بروز و شدت بیماریهای خودایمنی از طریق تنظیم سیستم ایمنی باشد. علاوه بر نقش فوق، با توجه به اثرات آنتی اکسیدانی و محافظتی ویتامین E علیه رادیکالهای آزاد، این ویتامین نقش مهمی در حفاظت و درمان آرتریت روماتوئید و التهاب و آسیب مفاصل دارد.

نقش کمبود ویتامین E در بیماری های مختلف

ویتامین E

بیماری آرتریت روماتوئید

ویتامین E

بیماری لوپوس اریتماتوز سیستمیک

ویتامین E

بیماری بهجت

ویتامین E

بیماری سندرم شوگرن

ویتامین E

بیماری سلیاک

ویتامین E

بیماری­های التهابی

ویتامین E

بیماری اسکلروز سیستمیک

 

References:
-The Role of Vitamin E in Human Health and Some Disease
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3997530/


-Vitamin E and Autoimmune Diseases: A Narrative Review
http://rcm.mums.ac.ir/journal/about