44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

سوالات متداول

Frequently Asked Questions

مدارک مورد نیاز مراجعین ...

آزمایشگاه برای پذیرش مراجعین به چه اطلاعات و مدارکی نیاز دارد؟ ...

زمان ناشتایی ...

حداکثر زمان ناشتایی چند ساعت است؟ ...

زمان انجام آزمایشات ناشتا ...

مناسب ترین زمان مراجعه برای آزمایش های نیازمند ناشتایی، چه ساعتی ...

هزینه آزمایش ...

چگونه می توان از قیمت آزمایش ها و هزینه مربوطه مطلع شد؟ ...

ناشتا بودن و مصرف داروهای روزا ...

اگر برای انجام آزمایش ناشتا بودن ضرورت داشته باشد، آیا مصرف داروه ...

تکرار آزمایش ...

چرا باید در برخی موارد آزمایش خود را مجددا تکرار نماییم؟ ...