آزمایش پاپ اسمیر چیست؟

آزمایشگاه پاپ اسمیر

آزمایش پاپ یا پاپ اسمیر آزمایش نمونه‌های سلولی برداشته شده از گردن رحم زن است.این آزمایش برای کشف تغییراتی در سلول‌های گردن رحم است، که بیانگر وجود سرطان یا عوارضی است که ممکن است به سرطان تبدیل شوند.این آزمایش بهترین وسیله برای شناسایی عوارض پیش‌سرطانی و مخفی تومورهای کوچکی است که ممکن است به سرطان گردن رحم منتهی شوند.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

پاپ اسمیر چگونه انجام می شود؟

پاپ اسمیر در هنگام انجام معاینه لگنی انجام می‌شود. دکتر از وسیله‌ای به نام اسپکولوم استفاده می‌کند تا دهانه دستگاه تناسلی را باز کند و بتواند گردن رحم را ببیند. بعد با یک نمونه‌گیر (اسپچولا) و یک برس کوچک سلول‌های گردن رحم را جمع‌آوری می‌کند. این نمونه به برای بررسی به آزمایشگاه فرستاده می‌شود.

این آزمایش دردناک نیست، اما معاینه لگنی ممکن است اندکی ناراحت کننده باشد.

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

هر چند وقت یک بار پاپ اسمیر لازم است؟

دستورالعمل قبلی آغاز انجام سالانه پاپ اسمیر پس از اولین آمیزش جنسی یا تا سن 21 سالگی،هر کدام زودتر بود.

دستورالعمل جدید کالج متخصصان زنان و زایمان امریکا توصیه می‌کند که در زنان زیر 30 سال هر دو سال یک بار و در زنان 30 ساله و بالاتر هر سه سال یک بار پاپ اسمیر انجام شود.

چند مدل پاپ اسمیر وجود دارد؟

1. سنتی: که نمونه روی لام شیشه ای کشیده می­شود و باید صبر کرد تا نمونه خشک شود.لام شیشه ای فیکس شده و به آزمایشکاه تحویل داده می­شود.

2. جدید: نمونه انجام شده وارد محیط مایع مخصوص شده و ویال مایع به آزمایشگاه ارسال می­شود