44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

ساعات کاری

Kavesh Lab

ساعت کاری آزمایشگاه پاتوبیولوژی کاوش

شنبه تا چهارشنبه: 7صبح الی 20

پنج شنبه: 7صبح الی 18

ساعت جوابدهی: از ساعت 17 الی 19 می باشد