44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پره آلبومین (Prealbumin)


نام های مشابه

PA, Tryptophan-rich prealbumin, Thyroxine-binding prealbumin, TBPA, Transthyretin test


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


تفسیر

مقدار پره آلبومین موجود در خون منعکس کننده ی (وضعیت تغذیه ای فعلی) بیمار می باشد. در صورت پایین بودن سطح پره آلبومین، سطح دیگر پروتئین های موجود در خون نیز ممکن است پایین باشد. علل عمده کاهش پره آلبومین عبارتند از: • بیماری های شدید، یا مزمن و بدخیمی ها • پرکاری تیروئید • بیماری های کبد • عفونت های شدید • بعضی اختلالات گوارشی • بیماری های التهابی مصرف داروها: استروژن، قرص های ضد بارداری و آمیودارون (amiodarone) علل عمده افزایش پره آلبومین عبارتند از: • مصرف کورتیکواستروئیدها (به مقدار زیاد) • پرکاری غدد آدرنال • مصرف داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی به مقدار زیاد (NSAID) • بیماری هوچکین (Hodgkin's disease) • نارسایی کلیوی • مصرف داروها: استروئیدهای آنابولیک، پردنیزولون