44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پی. تی. – آی. ان. آر. PT-INR


نام های مشابه

Prothrombin Time; Pro Time; Protime


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسمای سیتراته)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

در بیمارانی که تحت درمان با داروهای ضدانعقاد و رقیق کننده خون هستند، INR باید بین 3-2 و در بیمارانی که احتمال تشکیل لخته در آن ها بالاتراست، INR باید بین 3.5-2.5 باشد. نتیجه تست INR جهت تنظیم مقدار مصرف داروی ضدانعقاد مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به نتیجه ی تست، مقدار تجویز دارو کم یا زیاد خواهد شد تا INR در محدوده ی مورد نیاز حفظ شود.