44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

هرپس سیمپلکس (Herpes Simplex)


کد آزمایش

359 و 358


مورد استفاده

1- خون سیاهرگی (سرم) 2- نمونه از ضایعه (تاول) 3- نمونه CSF در مواردی که تشخیص مننژیت یا آنسفالیت مطرح است.


نام های مشابه

Herpes culture; Herpes simplex viral culture; HSV DNA; HSV by PCR; HSV-1 or HSV-2 IgM or IgG; HSV-1;


تفسیر

 کشت مثبت: عفونت با ویروس را تایید می کند.  تست مولکولی (PCR) مثبت: عفونت ویروسی را تایید می کند. نتیجه منفی وجود عفونت را به طور قطع رد نمی کند.  تست IgG مثبت با تیتر ثابت: به مفهوم عفونت در گذشته است.  تست IgM مثبت: به مفهوم عفونت حاد است.  تست IgG مثبت: با افزایش قابل توجه تیتر آن ظرف چند هفته، بین مرحله حاد بیماری و دوره ی بهبودی، به مفهوم عفونت حاد می باشد.  ویروس هرپس فرد راجهت ابتلا به ایدز مستعدتر کرده و هم چنین امکان سرایت بیماری را تشدید می کند. عفونت با هرپس می تواند لود ویروس HIV را افزایش دهد. عفونت با هرپس تیپ 2 یک عفونت فرصت طلب در بیمار مبتلا به ایدز به شمار می رود، حدود 95 درصد از افراد آلوده به HIV به ویروس هرپس نیز آلوده اند.  ویروس هرپس (HSV) همراه با ویروس HPV، خطر ابتلا به سرطان سرویکس را افزایش می دهد.  عفونت با هرپس تیپ 1 که با تبخال اطراف لب ها و دهان همراه است قابل پیشگیری نیست. هرپس تیپ 2 با رعایت بهداشت و عدم مقاربت در صورت وجود ضایعات فعال قابل پیشگیری است.  ویروس هرپس دارای 25 سوش مختلف است که 8 نوع آن انسان را آلوده می کنند. هرپس سیمپلکس- 1. HSV