44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کلسیتونینCalcitonin


کد آزمایش

504


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Human calcitonin; thyrocalcitonin


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 غلظت بالای کلسیتونین به معنی تولید بیش از حد طبیعی کلسیتونین در بدن می باشد.  افزایش قابل ملاحظه ی سطح کلسیتونین، شاخص خوبی برای تشخیص هیپرپلازی سلول های سی و سرطان مدولاری تیروئید می باشد. با این حال معمولا از روش های دیگری از جمله بیوپسی، سونوگرافی و اسکن تیروئید به منظور تایید یا تشخیص بیماری استفاده می شود.  درمان موفقیت آمیز سرطان (برداشتن تیروئید) معمولا باعث کاهش شدید سطح کلسیتونین می شود.  پایین ماندن سطح کلسیتونین پس از درمان نشان دهنده ی موفقیت آمیز بودن درمان است.  گاهی سطح کلسیتونین پس از درمان کمی کاهش یافته، اما همچنان به میزان مختصری بالا می ماند، این بدان معنی است که هنوز بافت تولید کننده ی کلسیتونین در بدن بیمار باقی مانده است. سطح کلسیتونین در این دسته از بیماران باید مانیتور شود، افزایش کلسیتونین در بیمار معمولا نشان دهنده ی عود سرطان تیروئید است.  سطح کلسیتونین همچنین ممکن است در سرطان ریه، انسولینوم و سایر تومور های لوزالمعده موسوم و وایپوما (VIPomas)، افزایش یابد.


مدت زمان انجام آزمایش

1 روزه