44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سرخجه Rubella antibodies, IgM and IgG


کد آزمایش

354


نام روش اندازه گیری

Elisa&ELFA


نام های مشابه

German measles; 3-day measles


نوع نمونه

1.برای تست های سرولوژی: نمونه خون سیاهرگی (سرم) 2.برای جدا کردن ویروس : نمونه خون (پلاسما)، ادرار، ت


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

: رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

شناسایی ویروس در کشت یا به روش PCR نشانه ی وجود بیماری حاد و اخیر است. منفی شدن نتیجه تست کشت یا PCR وجود ویروس را به طور قطع رد نمی کند. ممکن است تعداد ویروس به حدی کم بوده که در آزمایش قابل شناسایی نبوده است. آنتی بادی IgM گاهی ممکن است به دلیل واکنش با سایر پروتئین های خون نتیجه ی «مثبت کاذب» بدهد. در این صورت باید آنتی بادی IgG نیز چک شده و پس از 3-2 هفته آزمایش تکرار شود. افزایش قابل توجه تیتر IgG در فاصله چند هفته نشان دهنده عفونت اخیر با ویروس می باشد.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه