44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آلکالین فسفاتاز Alkaline phosphatase – ALP


نام های مشابه

ALK PHOS; ALKP


تفسیر

 آلکالین فسفاتاز در بیماری های کبد (مانند هپاتیت، سیروز، سرطان کبد، انسداد مجاری صفراوی، داروهای مسموم کننده کبد) و بیماری های استخوان (مانند افزایش استخوان سازی در بیماری پاژه paget's ، روماتیسم مفصلی، ترمیم شکستگی) افزایش می یابد.  سطح ALP در بچه ها و نوجوانان درحال رشد بالاتر است.  ALP در حاملگی افزایش می یابد.  سایر مواردی که ALP افزایش می یابد، عبارتند از: بیمای ویلسون، هموکروماتوز، چاقی، اختلالات متابولیکی، مقاومت به انسولین  درصورت بالا بودن مقدار ALP، باید مشخص شود که آیا منشا آن بیماری کبد است یا استخوان. برای این منظور باید ایزوآنزیم های ALP شناسایی شوند.  اگر نتایج سایر آزمایش های پانل کبد هم غیر طبیعی باشند، افزایش ALP نشان دهنده ی بیماری کبدی خواهد بود و اگر نتایج کلسیم و فسفر غیر طبیعی باشند، احتمال وجود ضایعه ی استخوانی مطرح می شود.  آزمایش های جی.جی.تی- GGT- و نوکلئوتیداز5-5 ُ-nucleotidase- برای افتراق بیماری کبد و استخوان به کار می روند. هر دوی این پارامترها در بیماری کبد افزایش می یابند