44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کولین استراز Cholinesterase – CHS


نام های مشابه

CHS; AChE; RBC Cholinesterase; red cell Cholinesterase; BChE; PseudoCholinesterase; PCHE; plasma Cho


نوع نمونه

خون سیاهرگی ( سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

1. مانیتور کردن قرار گرفتن در معرض آفت کش ها: • در پی قرار گرفتن در معرض ترکیبات ارگانوفسفات، بیش از آنکه علایم مسمومیت در فرد ظاهر گردد، ممکن است فعالیت آنزیم های استیل کولین استراز و پسودوکولین استراز تا حد 80 درصد میزان فعالیت طبیعی آن ها کاهش یابد. • پس از تشدید علایم مسومیت، فعالیت این آنزیم ها می تواند تا حد کم تر از 40 درصد میزان فعالیت طبیعی آن ها کاهش یابد. 2. تشخیص مسمومیت حاد با آفت کش ها: • کاهش شدید فعالیت آنزیم کولین استراز معمولا نشان دهنده ی جذب بیش از حد ترکیبات ارگانوفسفات می باشد. • میزان فعالیت آنزیم های پسودو کولین استراز و استیل کولین استراز از گلوبل های قرمز، معمولا در عرض چند دقیقه تا چند ساعت پس از قرار گرفتن در معرض ترکیبات ارگانوفسفات کاهش می یابد. • پس از گذشت چند روز تا چند هفته از تماس با ترکیبات ارگانوفسفات، فعالیت آنزیم پسودوکولین استراز ممکن است به سطح طبیعی خود بازگردد. در حالی که فعالیت آنزیم استیل کولین استراز معمولا به مدت 3-1 ماه، همچنان پایین خواهد ماند. • فعالیت آنزیم ها هم در پلاسما و هم در گلبول های قرمز در اثر قرار گرفتن در معرض ترکیبات ارگان