44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Stool Examination


نام روش اندازه گیری

Direct Microscopy


نام های مشابه

مدفوع-انگل


نوع نمونه

Stool


حجم نمونه

2gr


نگهداری نمونه

RT


حمل و نقل نمونه

RT


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در ظرف درب دار پلاستیکی


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

3h