44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

لیتیوم Lithium


کد آزمایش

20


نام روش اندازه گیری

ISE


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

2تا 3 روز در دمای c˚8- 2 ارسال در دمای c˚8- 2


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


معیار رد نمونه

سرم:همولیز ایکتریک لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

خون گیری جهت انجام آزمایش لیتیوم معمولا 18-12 ساعت پس از مصرف آخرین نوبت دارو انجام می گیرد. بعضی از ترکیبات درو از نوع تاخیری (time-released) است، بنابراین زمان خون گیری با توجه به شرایط بیمار و نوع داروی مصرفی متفاوت خواهد بود.


تفسیر

محدوده درمانی لیتیوم 2/1-6/. میلی مول در لیتر می باشد. • چنانچه که سطح لیتیوم خون در محدوده ی درمانی بوده و علایم بیماری تحت کنترل باشند، می توان نتیجه گیری کرد که مقدار مصرف دارو کافی و مناسب است، به خصوص اگر که بیمار عوارض جانبی چندانی در اثر مصرف دارو پیدا نکند. • درصورتی که سطح لیتیوم خون پایین تر از حد پایین محدوده درمانی باشد، می توان نتیجه گیری نمود که مقدار مصرف دارو کافی نیست. • اگر سطح لیتیوم خون بالا تر از حد بالای محدوده ی درمانی باشد و عوارض جانبی متعددی بر اثر مصرف دارو ظاهر شده باشد، می توان نتیجه گرفت که مقدار مصرف دارو بیش از حد لازم است. • لیتیوم به طور عمده توسط کلیه ها تصفیه و از بدن دفع می شود. مصرف دراز مدت لیتیوم می تواند احتمال ابتلا به نارسایی کلیوی را افزایش دهد همچنین سطح لیتیوم سرم می تواند در افراد مبتلا به بیماری های کلیوی افزایش یابد، که علت آن کاهش توانایی کلیه در دفع لیتیوم از بدن است. • در بیماران کلیوی تحت درمان با لیتیوم، آزمایشات اوره ی خون و کراتینین به طور منظم، به منظور نظارت بر عملکرد کلیه ها انجام می شوند. • بیماران تحت درمان با لیتیوم همچنین م


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه