44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. ای. آ CEA


کد آزمایش

82


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Carcinoembryonic Antigen


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

افزایش سطح CEA در اثر بیماری های بدخیم سرطانی: • سرطان روده • سرطان سینه • سرطان معده • سرطان ریه • سرطان لوزالمعده • سرطان مثانه • سرطان دهانه رحم • ملانوم • لنفوم افزایش سطح CEA در اثر بیماری های خوش خیم و غیر سرطانی: • التهاب • سیروز کبد • زخم معده • کولت اولسراتیو • آمفیزم • بیماری های التهابی روده • کم کاری تیروئید • پانکراتیت • ضایعات خوش خیم سینه (benign breastdisease) • در مراحل اولیه سرطان، ممکن است سطح CEA طبیعی باشد، یا افزایش جزیی نشان دهد. • سطح CEA در مرحله پیشرفته ی سرطان یا سرطان منتشر شده، افزایش بیشتری نشان می دهد. • کاهش سطح CEA پس از درمان، نشان دهنده ی اثر بخشی درمان است. • افزایش مداوم CEA پس از پایان دوره ی درمان، معمولا اولین نشانه ی عود تومور است. • تمام تومورهای سرطانی CEA به عنوان یک مارکر در مانیتور کردن پیشرفت بیماری یا ارزیابی اثر بخشی درمان یا عود مجدد آن استفاده کرد. • معمولا CEA در افراد سیگاری در مقایسه با غیر سیگاری ها بالاتر است. • در صورت متاستاز دادن و انتشار سرطان، CEA ممکن است علاوه بر خون در سایر مایعات بدن هم شناسایی شود. برای مثال وجود CEA در


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه