44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کمپلمان complement


کد آزمایش

326


نام های مشابه

C1; C1q; C2; C3; C4; Total Complement; CH50; CH100;C1 esterase inhibitor; Total Hemolytic Complement


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

علل عمده کاهش کمپلمان ها: الف. علل ارثی (نادر است) • بروز عفونت های میکروبی مکرر دیده می شود. • احتمال ابتلا به بیماری های اتوایمیون افزایش نشان می دهد. ب. علل اکتسابی به مصرف رسیدن کمپلمان ها کاهش کمپلمان ها در این شرایط دیده می شود: • عفونت های مکرر (معمولا میکروبی) • بیماری های اتوایمیون (SLEو واسکولیت) • آنژیوادم ارثی یا اکتسابی • بیماری های کلیوی (گلومرولونفریت، نفریت لوپوس، نفریت ممبرانوز، نفروپاتی IgA) • سوء تغذیه • سپتیسمی • بیماری ایمیون کمپلکس (Serum sickness-immune complex disease) • سطح کمپلمان ها معمولا همراه باپوتئین های واکنشی فاز حاد (CRP) در بیماری های حاد و مزمن التهابی افزایش می یابد و پس از بهبودی به سطح طبیعی بر می گردد. • افزایش یا کاهش کمپلمان ها تشخیص بیماری خاص را مطرح نمی کند، بلکه نشان دهنده ی فعال شدن سیستم ایمنی است و برای تشخیص بیماری، باید آزمایش های تشخیصی تکمیلی انجام شوند.