44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اف س اچ، هورمون محرک فولیکولی –fsh follicle stimulating hormone


کد آزمایش

520


نوع نمونه

1. خون (سرم) 2. ادرار رندوم 3. ادرار 24 ساعته


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. در زنان بهتر است نمونه در روزهای خاصی از سیکل ماهانه گرفته شود.


تفسیر

اندازه گیری سطح LH و FSH برای تشخیص افتراقی نارسایی اولیه تخمدان (اختلال درر تخمدان ها) از نارسایی ثانویه تخمدان (نارسایی به علت اختلال در هیپوفیز یا هیپوتالاموس) به کار می رود. در نارسایی اولیه سطح LH و FSH افزایش می یابد. علل نارسایی اولیه تخمدان ها عبارتند از: الف. اختلال در رشد و تکامل تخمدان ها - عدم رشد تخمدان ها (agenesis) - اختلال کروموزومی (سندرم ترنر) - اختلال در تولید استروئیدها در تخمدان (فقر آنزیم 17-آلفا هیدروکسیلاز) ب. از کار افتادن زود هنگام (premature) تخمدان: - پتو درمانی - شیمی درمانی - بیماری های اتواییمیون ج. عدم تخمک گذاری: - سندرم تخمدان پولی کیستیک (PCOS) - بیماری غدد آدرنال - بیماری های تروئید - تومورهای تخمدان پایین بودن سطح LH و FSH نشان دهنده ی نارسایی ثانویه ی تخمدان در اثر اختلالات هیپوفیز یا هیپوتالاموس است. افزایش LH و FSH در مردان، نشان دهنده ی نارسایی اولیه بیضه می باشد. علل نارسایی اولیه بیضه عبارتند از: الف. اختلال در رشد و تکامل به دلیل: - عدم رشد گونادها (gonadal agenesis) - اختلال کروموزومی مانند سندرم کلاین فلتر ب. از کار افتادن بیضه ها ب