44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تستوسترون Testosterone


کد آزمایش

528


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

total Testosterone


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

برای بررسی تاخیر بلوغ در پسرها، آزمایش تستوسترون همراه با LH و FSH درخواست می شود. علت تاخیر در بلوغ می تواند به دلیل کاهش تولید تستوسترون در بیضه یا کاهش تولید LH در غده هیپوفیز باشد. بلوغ زودرس اغلب به دلیل افزایش تولید تستوسترون در تومورهای سازنده تستوسترون یا هیپرپلازی مادرزادی غدد آدرنال (congenital adrenal hyperplasia) ایجاد می شود. تستوسترون فراهم زیستی (Bioavailable: BAT) عبارت است از مجموع تستوسترون آزاد و تستوسترون متصل به آلبومین؛ یعنی بخشی از تستوسترون که به SHBG متصل نیست. BAT نمایانگر بخشی از هورمون است که به راحتی وارد سلول ها شده و فعالیت بیولوژیکی این هورمون را منعکس می کند. تغییر در مقدار SHBG در اندازه گیری BAT دخالت می کند. SHBG در اثر چاقی، هیپوتیروئیدیسم، مصرف آندروژن ها و سندرم کوشینگ کاهش می یابد، و در بیماری های کبد، هیپرتیروئیدیسم، آنورکسی و مصرف استروژن ها افزایش می یابد. در این شرایط اندازه گیری تستوسترون آزاد کاربرد بهتری دارد. تجویز تستوسترون در افرادی که دچار اختلال جنسی هستند، اگرچه سطح تستوسترون را درخون افزایش می دهد ولی در بیش تر موارد علایم را برطرف نمی کند، زیرا به جز کمبود تستوسترون، عوامل دیگری نیز در این امر دخیل هستند. آیا شدت پرمویی بدن با مقدار تستوسترون ارتباط مستقیم دارد؟ واکنش فولیکول های مو به تستوسترون در قسمت های مختلف بدن متفاوت است. آنزیم 5-آلفا رداکتاز (5-alpha-Reductase) تستوسترون را به دی هیدروتستوسترون (Dihydro Testosterone) فامیلی است و ژنتیک در بروز و عملکرد این آنزیم نقش مهمی دارد. علل عمده کاهش تستوسترون و هیپوگونادیسم در مردان عبارتند از:  بیماری و اختلال هیپوفیز یا هیپوتالاموس  اختلال ژنتیکی (سندرم کلاین فلتر: Klinefelter، کالمن: Kallmen's، پرادر ویلی: prader-willi)  آسیب بافت بیضه: آسیب فیزیکی، اعتیاد به الکل، عفونت ها، نظیر اریون علل عمده افزایش تستوسترون در مردان عبارتند از:  تومور بیضه  تومور غدد فوق کلیه  مصرف استروئیدهای آنابولیک-آندروژن ها-  بلوغ زودرس در پسرها  پرکاری تیروئید  هیپرپلازی مادرزادی آدرنال-غدد فوق کلیوی- علل عمده افزایش تستوسترون در زنان عبارتند از:  سندرم تخمدان پولی کیستیک (pcos)  تومور تخمدان  تومور غده فوق کلیه-آدرنال-  هیپرپلازی مادرزادی غدد فوق کلیوی-آدرنال-


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه