44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

بتا. اچ. سی. جی. (hCG)


نام های مشابه

Pregnancy test; Qualitative hCG; Quantitative hCG; Beta hCG; Total hCG; Total beta hCG


نوع نمونه

نمونه خون سیاهرگی، نمونه ادرار اول صبح


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

برای نمونه خون رعایت شرایط خاصی لازم نیست. پیش از انجام تست ادرار لازم است از نوشیدن مایعات پرهیز شود، زیرا رقیق شدن بیش از حد ادرار می تواند سبب نتسجه ی منفی کاذب شود.


تفسیر

 hCG به طور طبیعی در خون زنان غیرباردار، غیر قابل اندازه گیری می باشد. در اوایل دوره ی بارداری سطح hCG خون، به طور متوسط با گذشت هر 3-2 روز، دو برابر می شود.. سرعت دو برابر شدن hCG در اوایل دوره بارداری، در بارداری های خارج از رحم کندتر است.  اگر بارداری در خط از بین رفتن باشد، سرعت افزایش hCG کندتر بوده و حتی ممکن است سطح hCG کاهش یابد.  سطح hCG پس از سقط جنین به سرعت کاهش می یابد.  پس از سقط جنین، عدم کاهش hCG به سطح پایه-سطح پیش از بارداری- می توان نشان دهنده ی باقی ماندن بافت های مولد hCG در بدن زن باردار باشد.  کاهش سطح hCG در طول دوره درمان سرطان تروفوبلاستیک، به این معنا است که سرطان به خوبی به درمان پاسخ می دهد و به عکس عدم کاهش یا افزایش سطح hCG در طول دوره ی درمان، نشان دهنده ی عدم پاسخ به درمان است.  افزایش سطح hCG پس از پایان دوره ی درمان، معمولا به معنای عود-بازگشت-بیماری است.