44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سی. ک- ام.- بی. CK-MB


نام روش اندازه گیری

Photometeric


نام های مشابه

CK-MB; CPK-MB; Creatine Kinase-MB


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

cc 0/5


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2(درجای تاریک) ، 4هفته در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

 نسبت CK-MB به CK تام، اندکس نسبی (relative index) نامیده می شود.  اگر CK-MB افزایش یافته و اندکس نسبی هم بیش تر از 3-5/2 باشد. اگر اندکس نسبی کمتر از 3-5/2 باشد، در این صورت احتمال آسیب دیدگی ماهیچه های اسکلتی بیش تر خواهد بود.  آسیب ماهیچه های اسکلتی می تواند به قدری شدید باشد که منجر به افزایش CK-MB شود، اما در این گونه آسیب ها معمولا اندکس نسبی افزایش نمی یابد، به دلیل این که در آسیب دیدگی ماهیچه های اسکلتی مقدار CK-MB نیز افزایش می یابد.  ورزش و تحرک بسیار شدید ممکن است باعث افزایش مقدار CK-MB و CK شود.  ماهیچه های قفسه ی سینه در مقایسه با ماهیچه های نقاط دیگر بدن مقادیر بیشتری از CK-MB در خود دارند. گاهی افراد که مشکلات تنفسی دارند، فشار بیشتری به قفسه ی سینه وارد کرده و سعی می کنند که باذ استفاده از ماهیچه های قفسه ی سینه خود تنفس کنند، این کار ممکن است منجر به افزایش سطح CK-MB در خون افراد شود.  بعضی دیگر از بیماری ها که ممکن است موجب افزایش سطح CK-MB شوند، عبارتند از: بیماری های مزمن عضلانی (موارد نادر)، کم کاری تیروئید، مصرف بیش از حد الکل، نارسایی کلیه.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه