44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پتاسیم (Potassium: K)


کد آزمایش

54


نام روش اندازه گیری

ISE


نوع نمونه

سرم ،خون تام


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2، 1ماه در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

غلظت پتاسیم خون بسیار پایین است و باید همواره تحت کنترل بوده و در محدوده ی معینی حفظ شود. تغییرات بسیار جزیی در غلظت پتاسیم خون می تواند عواقب وخیمی درپی داشته باشد. علل هیپرکالمی- افزایش پتاسیم- عبارتند از: • بیماری آدیسون –نارسایی غدد آدرنال- • هیپوآلدسترونیسم – کاهش آلدسترون- • آسیب دیدن بافت ها، عفونت، دیابت، دهیدراسیون-کاهش آب بدن- • مصرف بیش از حد مواد غذایی حاوی پتاسیم (میوه های غنی از پتاسیم) • دریافت مقدار زیادی پتاسیم از تزریق سرم • مصرف بعضی از داروها با کاهش دفع پتاسیم از بدن موجب هبپرکالمی می شود، مانند: بتابلوکرها (پروپرانولول، آتنولول)، داروهای ضدالتهابی استروئیدی، مهارکننده های آنزیم مبدل آنژیوتنسین (کاپتوپریل، آنالاپریل، لیزینوپریل)، مدرها (تریامترین، آمیلورید، اسپیرونولاکتون) علل عمده –هیپوکالمی- کاهش پتاسیم عبارتند از: • اسهال، استفراغ، تعریق شدید • افزایش دفع پتاسیم در ادرار در اثر مصرف برخی از داروهای مدر • هیپرآلدوسترونیسم- افزایش آلدوسترون- • مصرف ناکافی پتاسیم • عارضه جانبی ناشی از مصرف بیش از حد مصرف بیش از حد مجاز استامینوفن • مصرف انسولین: در بیماران دیابتی م


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه