44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی بادی علیه کاردیولیپین ACLA


نام های مشابه

Anticardiolipin Antibodies; ACL antibody، Cardiolipin Antibodies ( lgG , lgM , lgA )


نوع نمونه

سرم


تفسیر

 نتیجه منفی در آزمایش <آنتی بادی کاردیولیپین>، نشان دهنده ی آن است که آنتی بادی های علیه کاردیولیپین از نوع IgG, IgM یا IgA در زمان انجام آزمایش در خون فرد وجود نداشته اند.  آنتی بادی های کاردیولیپین شایع ترین نوع از آنتی بادی های فسفولیپیدی هستند و ممکن است سطح آن ها در خون به دلایل مختلف به طور موقت افزایش یابد، از جمله:  عفونت های حاد  بیماران مبتلا به ایدز  بعضی سرطان ها  مصرف بعضی داروها (فنیتوئین، پنی سیلین، پروکائین آمید)  افراد سالمند بدون هیچ گونه علایم  افزایش خفیف تا متوسط سطح آنتی بادی های کاردیولیپین در موارد فوق معمولا از نظر بالینی اهمیت چندانی ندارد، با این حال نتایج باید با توجه به علایم و شرایط بالینی بیمار تفسیر شوند.