44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

فاکتور روماتوئید (Rheumatoid Factor; RF)


کد آزمایش

303


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


تفسیر

تست RF تقریبا در 75 درصد از مبتلایان به آرتریت روماتوئیدی و 70-60 درصد از مبتلایان به سندرم شوگرن، مثبت می شود. در صورت منفی بودن نتیجه آزمایش RF می توان از تست CCP در مراحل اولیه بیماری برای تشخیص آرتریت روماتوئیدی کمک گرفت. علل عمده مثبت شدن تست RF عبارتند از: بیماری های اتوایمیون: • لوپوس (SLE) • اسکلرودرم • پلی میوزیت یا درماتومیوزیت (Polymyositis or Dermatomyositis) • کرایوگلوبولینمی (Cryoglobulinemia) • بیماری بافت همبند (Mixd Connective tissue disease) بیماری های عفونی: • عفونت های مکرر میکروبی، ویروسی و انگلی • اندوکاردیت میکروبی • استئومیلیت • توبرکلوز- سل- • سیفیلیس • هپاتیت (حاد یا مزمن) • مونونوکلئوز عفونی (infectious Mononucleosis) سایر بیماری ها: • بعضی از سرطان ها • سیروز کبد • سیروز صفراوی اولیه (primary biliary cirrhosis) • سارکوئیدوز(Sarcoidosis) • بیماری های ریه، کبد، کلیه ها • تست RF ممکن است در بیماری های دیگر نیز مثبت شود. افراد سالم: در تعداد کمی از افراد سالم RF مثبت است.  نتیجه منفی تست RF نمی تواند به طور قطع ابتلا به بیماری های آرتریت روماتوئیدی یا شوگرن را