44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اچ. دی. ال. کلسترول (HDL; HDL-C)


کد آزمایش

27


نام های مشابه

(High-density lipoprotein cholesterol : HDL cholesterol)


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12-9 ساعت پیش از انجام خون گیری ضرورت دارد. مصرف آب در این مدت بلامانع است.


تفسیر

طبق تعازیف NCEP و بر اساس تحققات اپیدمیولوژیکی، HDL کم تر از 40 میلی گرم/دسی لیتر (mg/dL) در مردان و کم تر از 50 میلی گرم/دسی لیتر در زنان، با افزایش ریسک بیماری های قلبی-عروقی همراه است، افرادی که سطح HDL بالاتر از 60 میلی گرم/دسی لیتر دارند، در معرض خطر برای ابتلا به بیماری های قلبی_ عروقی در نظر گرفته نمی شود. گروه پر خطر (High risk)، سطح پایین HDL، همراه با افزایش ریسک: در مردان کمتر از 40mg/dl ((1.0 mmol/l در زنان کمتر از 50mg/dl ((1.3 mmol/l گروه در خطر متوسط (Moderate Risk)، سطح متوسط HDL، همراه با ریسک متوسط: در مردان 50-40mg/dl ((1.0-1.3 mmol/l در زنان: 59-50 mg/dl ((1.3-1.5 mmol/l گروه کم خطر (No Risk)، سطح بالای HDL، همراه با ریسک پایین: درمردان و زنان: 60mg/dl ((1.3-1.5 mmol/l یا بیش تر بعضی از آزمایشگاه ها نتایج این آزمایش را به صورت نسبت کلسترول تام (کل) به HDL گزارش می کنند. نسبت مطلوب کلسترول تام به HDL کم تر از 5 و نسبت ایده آل کم تر از 3.5 است. در بیماری های حاد، بلافاصله پس از وقوع حمله قلبی و در زمان مواجهه با عوامل استرس زا (مثل استرس ناشی از عمل جراحی، سانح