44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آنتی بادی ضد میتوکندری (Anti mitochondrial antibody: AMA)


نام روش اندازه گیری

Elisa


نام های مشابه

Anti mitochondrial antibody, AM M2 Ab


نوع نمونه

سرم


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

14 روز در 8-2 درجه سانتی گراد


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای 8- 2 درجه سانتی گراد


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

این آزمایش برای اندازه گیری مقدار آنتی بادی علیه میتوکندری-AMA- به کار می رود. افزایش AMA با بیماری سیروز اولیه صفراوی –PBC- ارتباط دارد. PBC یک بیماری اُتوایمیون است که منجر به التهاب و تخریب مجاری صفراوی در داخل بافت کبد می شود و به تدریج باعث اختلال در عملکرد کبد و انسداد جریان صفرا می گردد. تفسیر نتیجه آزمایش AMA آزمایش اختصاصی برای تشخیص PBC نیست، اما با توجه به علایم بیمار و نتایج سایر آزمایش ها به تشخیص بیمار کمک می کند. میزان افزایش AMA به شدت بیماری ارتباط ندارد. برای تشخیص بیماری، باید نمونه برداری و بررسی پاتولوژی از بافت کبد به عمل آید. سی تی اسکن می تواند انسداد مجاری صفراوی را نشان دهد. علل عمده افزایش AMA عبارتند از: کولانژیت اسکلروزان (Sclerosing cholangitis)، بیماری کبد در اثر بیماری های التهابی روده (IBD) و انسداد مجاری صفراوی. AMA، در هپاتیت مزمن فعال، هپاتیت اُتوایمیون، انسداد مجاری صفراوی، هپاتیت حاد، سیفیلیس، بعضی بیماری های اُتوایمیون مانند لوپوس، آرتریت روماتوئید، سندرم شوگرن، اسکلرودرما و تیروئیدیت نیز کمی افزایش می یابد.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه