44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

A.C.T.H


کد آزمایش

460


مورد استفاده

جهت تشخيص نارسايي آدرنال وافتراق نارسايي اوليه از ثانويه


نام روش اندازه گیری

Immunochemiluminescence


نام های مشابه

ACTH


نوع نمونه

Plasma(E)


حجم نمونه

0.3


نگهداری نمونه

2-8 '


حمل و نقل نمونه

زنجیره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND.


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

6h