44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

آزمایش سیکل سل، ارزیابی هوگلوبین اس (Hemoglobin S evaluation)


نام های مشابه

Hb S; Hgb S; Hemoglobin S


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون تام همراه با ضد انعقاد)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 بررسی کامل نوزادان باید بعد از سن شش ماهگی انجام می شود.  علایم و عوارض بیماری در افراد مختلف بسیار متفاوت است.  افراد ناقل ژن سیکل عموما سالم اند ولی اگر فعالیت شدید داشته باشند (مانند ورزشکاران)، دچار دهیدراسیون (کم شدن آب بدن) شوند یا به ارتفاعات بسیار بلند بروند، ممکن است علایم آنمی سیکل در ان ها ظاهر شود.  افراد ناقل هم هموگلوبین آ می سازند و هم هموگلوبین اس. قرار گرفتن افراد ناقل در شرایط استرس شدید که می تواند موجب کاهش سطح اکسیژن در بدن شود، ممکن است باعث شود گلبول های قرمز حاوی هموگلوبین اس تغییر شکل داده و به شکل سیکل سل در آیند.  آنمی سیکل در برخی مناطق دنیا مانند آفریقا، مدیترانه، آمریکای جنوبی و مرکزی، خاورمیانه، هند و جزایر کاراییب شایع تر است، یعنی مناطقی که عفونت مالاریا در آن شایع است. سیکل سل در مقابل مالاریا مقاومت ایجاد می کند. افراد این مناطق با رفتن به نقاط مختلف دنیا، ژن سیکل را به دیگر نقاط جهان برده اند.