44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تئوفیلین و کافئین Caffeine / Theophylline


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. خونگیری معمولا یک ساعت قبل از مصرف نوبت بعدی دارو انجام می شود، یعنی زمانی که غلظت دارو در خون در پایین ترین حد می باشد.


تفسیر

• اگر نتیجه آزمایشات تئوفیلین و کافئین پایین تر از محدوده ی درمانی باشد، نشان دهنده ی آن است که سطح دارو در خون هنوز به محدوده درمانی نرسیده یا این که مقدار مصرف دارو توسط بیمار کافی نیست. کاهش مقدار دارو می تواند باعث بازگشت علایم بیماری شود. • مقادیر بالاتر از محدوده درمانی تئوفیلین سمی در نظر گرفته می شود. • در بعضی از بیماران، علایم مسمومیت تئوفیلین ممکن است حتی در غلظت های پایین تر از حد سمی نیز مشاهده شود. بتابراین برای تعیین مقدار مناسب دارو، علاوه بر نتایج آزمایشات و تعیین سطح دارو در خون ، باید شرایط و علایم بالینی بیمار را نیز در نظر گرفت. • بسیاری از داروهای شیمیایی و گیاهی می توانند در غلظت تئوفیلین خون تاثیر بگذارند، از جمله: قرص های ضد بارداری، اکی ناسه، بابونه، جینکو، و نوشیدن قهوه. • حفظ غلظت دارو در محدوده ی درمانی در اکثر بیماران، منجر به بهبود علایم بیماری می شود و معمولا با عوارض جانبی چندانی همراه نیست. در صورتی که غلظت دارو از حداکثر محدوده ی درمانی بالاتر برود، احتمال بروز عوارض جانبی و خطر تشنج افزایش می یابد. علایم مسمومیت با تئوفیلین: کاهش فشار خون، تپش قلب،