44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تست های بیماری سلیاک Celiac disease tests


کد آزمایش

1315


نام های مشابه

Gluten – sensitive enteropathy tests


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• نتایج مثبت و مشکوک: این نتایج متعاقبا با بررسی بیوپسی روده باید تایید شوند. • در بیماران مبتلا به سلیاک انتظار می رود که در پی حذف گلوتن از رژیم غذایی، علایم بیماری و همچنین سطح اتو آنتی بادی ها در خون کاهش یابند. در صورت پایین نیامدن سطح اتو آنتی بادی ها یا عدم بهبود علایم بیماری پس از حذف گلوتن، دو احتمال مطرح می شود: 1. وجود منابع «مخفی» گلوتن در رژیم غذایی: گلوتن ممکن است در بسیاری از مواد غذایی از جمله سس های سالاد، شربت سرفه و غیره وجود داشته باشد. 2. انواع نادر بیماری سلیاک، که با حذف گلوتن از رژیم غذایی بهبود نمی یابد. • معمولا برای منفی شدن نتیجه ی آزمایشات سلیاک، باید برای مدت چندین ماه پیش از انجام آزمایش، گلوتن از رژیم غذایی حذف شده باشد. در بعضی از بیماران چند هفته پس از حذف گلوتن نتیجه آزمایشات سلیاک منفی می شود.