44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

لود ویروس اچ. آی. وی HIV Viral Load


کد آزمایش

1225


نام های مشابه

Nucleic acid amplification test (NAAT); NAT; HIV PCR; Quantitative Plasma RNA test; HIV Quantitative


نوع نمونه

خون سیاهرگی (پلاسما)


تفسیر

تفسیر نتیجه آزمایش  نتیجه تست به صورت (تعداد کپی ویروس/ میلی لیتر خون (copies/ml)) یا (واحد بین المللی/ میلی لیت خون ((IU/ml) گزارش می شود.  بالا بودن لود-میزان-ویروس به مفهوم بالا بودن مقدار ویروس و نشانگر این است که ویروس با سرعت بالا در حال تکثیر می باشد و بیماری به احتمال زیاد با سرعت پیشرفت خواهد کرد.  پایین بودن لود ویروس نشان دهنده ی پایین بودن سرعت تکثیر ویروس بوده و به این مفهوم است که بیماری به احتمال زیاد با سرعت کم تری پیشرفت خواهد کرد. بر حسب روش آزمایش، لود ویروس پایین می تواند 500-40 کپی در هر میلی لیتر خون باشد  اگر نتیجه ی این آزمایش در فردی که آلودگی او به ویروس پیش تر تایید شده است، (غیر قابل شناسایی) یا undetectable باشد، به اینمفهوم نخواهد بود که شخص درمان شده است، بلکه نشانگر آن است که ژنوم ویروس (HIVRNA) در زمان انجام آزمایش در خون بیمار وجود نداشته یا سطح آن کم تر از (سطح قابل شناسایی) بوده است.