44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Antiphospholipid Antibodies (APA)


نام های مشابه

Antiphospholipid Antibodies


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 نتیجه منفی: عدم وجود آنتی بادی مورد نظر را نشان می دهد  تیتر پایین یا متوسط: به طور موقت در عفونت ها، مصرف داروها و در افراد پیر دیده می شود.  گاهی فقط یک کلاس خاص از انتی بادی ها مثبت می شود، مثل IgA,IgM,IgG  نتیجه مثبت: وجود آنتی بادی مورد سنجش را نشان می دهد  تمام نتایج مثبت باید 10-8 هفته دیگر تکرار شوند.  مثبت بودن مجدد آزمایش نشلن دهنده ی وجود مداوم آنتی بادی مورد نظر است.  بعضی از بیماران ممکن است علایمی نداشته باشند و عوارض جانبی در آن ها بروز نکند