44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پروتئین واکنشی سی با حساسیت بالا (hs-CRP)


کد آزمایش

464


نام های مشابه

High-sensitivity CRP; Ultra-sensitive CRP


نوع نمونه

سرم ، مایعات بدن


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


تفسیر

 افزایش میزان پروتئین hs-CRP: این افراد در معرض خطر بیش تری برای ابتلا بهبیماری های قلبی-عروقی قرار دارند.  عدم افزایش میزان پروتئین hs-CRP: این افراد در معرض خطر کم تری برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی قرار دارند.  اگر سطح hs-CRP در حد بالای محدوده ی مرجع باشد، خطر بروز بیماری قلبی-عروقی 4-5/1 برابر وقتی است که سطح hs-CRP در حد پایین محدوده مرجع باشد.  انجمن قلب آمریکا (AHA) و مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها (CDC)، گروه های در خطر از نظر بیماری های قلبی-عروقی را به این صورت تعریف می کند:  گروه کم خطر hs-CRP: (Low risk)، کم تر از 0/1 میلی گرم در لیتر  گروه در خطر متوسط hs-CRP: (Average risk) 0/1 تا 0/3 میلی گرم در لیتر  گروه پرخطر hs-CRP: (High risk)، بالاتر از 0/3 میلی گرم در لیتر این معیارهاو تعاریف تنها بخشی از کل پروسه ارزیابی بیماری های قلبی-عروقی است و حتما باید با در نظر گرفتن نتایج سایر آزمایشات از جمله کلسترول و تری گلیسزید مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر این، کشیدن سیگار، بالا بودن فشار خون و دیابت نیز میزان خطر را افزایش می دهند.  برای استفاده از نتایج آزمون hs-C


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه