44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تجسس خون مخفی در مدفوع Fecal Occult Blood Test0


کد آزمایش

704


نام های مشابه

FOBT; Stool occult blood; Hemoccult; Guaiac smear test; Gfbot; FIT; Immunochemical FOBT; Immunoassay


نوع نمونه

نمونه ی مدفوع


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. ممکن است برای چند روز پیش از تست، پرهیز از خوردن بعضی مواد غذایی توصیه شود.


تفسیر

• نتیجه ی OB در حالت طبیعی منفی است. • مثبت شدن نتیجه به معنی وجود خون است که می تواند در نتیجه ی خونریزی از هرقسمتی از دستگاه گوارش باشد، مانند زخم معده، دایورتیکولوم، پولیپ، بیماری های التهابی روده، هموروئید، یا بلعیدن خون ناشی از خونریزی از لثه یا بینی، ضایعات خوش خیم یا سرطان. • خونریزی از ضایعات به ویژه پولیپ و سرطان به طور گاه به گاه اتفاق می افتد. به همین دلیل، بهتر است حداقل سه نمونه در روزهای مختلف مورد آزمایش قرار گیرد. • با انجام آزمایش DNA روی نمونه ی مدفوع می توان تغییرات ژنی در سلول های سرطانی را که از دیواره ی روده کنده شده و در مدفوع دفع می شوند، شناسایی کرد.