44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پورفیرین porphyrin test


کد آزمایش

6102


نام روش اندازه گیری

Chemical


نام های مشابه

porphyrins; delta-aminolevulinic acid; ALA; pprphobilinogen; PBG


نوع نمونه

1. خون سیاهرگی 2. ادرار رندوم یا 24 ساعته 3. مدفوع


حجم نمونه

10 CC


نگهداری نمونه

در همان روز آزمایش باید انجام شود


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


مدت زمان انجام آزمایش

2 روزه