44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

گاز های خونی (Blood Gases)


نام های مشابه

Arterial blood gases; ABGs; PH ; PO2; PCO2; HCO3; Oxygen saturation


نوع نمونه

نمونه خون سرخرگی (معمولا از سرخرگ رادیال)، در بعضی مواقع نمونه خون سیاهرگی از بازو، خون مویرگی از پا


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

در حالت طبیعی رعایت شرایط خاصی لازم نیست. اگر بیمار تحت درمان با اکسیژن باشد، در صورت امکان باید اکسیژن به مدت 30-20 دقیقه پیش از جمع آوری نمونه قطع شود. در غیر این صورت یا چنانچه پزشک معالج بخواهد سطح اکسیژن خون بیمار را در حال دریافت اکسیژن چک کند، مقدار دریافت اکسیژن نیز باید در آزمایش ثبت شود.


تفسیر

نتایج آزمایشات گازهای خون باید در کنار هم تفسیر شوند. الگو های خاصی از نتایج ممکن است نشان دهنده ی بیماری های خاصی باشند که باعث ایجاد اسیدور یا آلکالوز می شوند. نتایج غیر طبیعی در هر یک از پارامتر های گاز های خونی می تواند نشان دهنده ی یکی از شرایط زیر باشد:  کمبود اکسیژن  عدم دفع کامل دی اکسید کربن  اختلال در عملکرد کلیه ها کاهش PO2 : نشان دهنده ی کاهش غلظت اکسیژن در خون است. اسیدوز تنفسی: با کاهش پ هاش و افزایش PCO2 همراه بوده و معمولا به دلیل کاهش یا کندی تنفس (respiratory depression) است. عوامل بسیاری می توانند منجر به کاهش عملکرد تنفسی شوند، از جمله: ذات الریه، بیماری انسداد مزمن ریوی (COPD) و مصرف بی رویه ی آرام بخش ها. آلکالوز تنفسی: با افزایش پ هاش و کاهش PCO2 همراه بوده و به دلیل افزایش سرعت تنفس در اثر درد، ناراحتی های روحی و عاطفی و بعضی از بیماری های ریوی ایجاد می شود. اسیدوز متابولیک: با کاهش پ هاش و میزان (HCO3-) مشخص می شود. عواملی که می توانند منجر به اسیدوز متابولیک شوند عبارتند از: دیابت