44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تروپونین (Cardiac-Specific Troponin I & Troponin T)


کد آزمایش

200


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Tnl; TnT; cTnl; cTnT


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم، پلاسما یا خون تام بر حسب روش آزمایش)


حجم نمونه

0.5cc


نگهداری نمونه

2روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 در حالت طبیعی سطح تروپونین درخون به حدی پایین است که قابل شناسایی و اندازه گیری نیست.  حتی افزایش جزیی در سطح تروپونین خون می تواند نشانگر درجاتی از آسیب ماهیچه ی قلب باشد. افزایش قابل ملاحظه ی سطح تروپونین در بیماران قلبی معمولا نشان دهنده وقوع یک حمله قلبی است.  سطح تروپونین 4-3 ساعت پس از وقوع حمله قلبی در خون افزایش می یابد و می تواند به مدت 14-10 روز پس از وقوع حمله قلبی بالا بماند. تفسیر نتیجه Troponin l (Tnl)  سطح بالاتر از 2/1-1: احتمال وقوع حمله قلبی مطرح است.  دو نتیجه منفی در فاصله زمانی 6 ساعت: احتمال «سندرم حاد کرونر» بسیار کم است.  آسیب دیدن عضلات بدن در سطح تروپونین خون تاثیر نخواهد داشت. بنایراین تزریق عضلانی، وارد شدن ضربه به بدن، مصرف داروها و سایر عوامل در سطح تروپونین خون تاثیری ندارد.  سطح تروپونین خون ممکن است پس از ورزش های شدید و طولانی مدت افزایش یابد؛ به این حالت «خستگی قلبی ناشی از فعالیت» (exercise-induced cardiac fatique) گفته می شود. در هر حال افزایش سطح تروپونین در غیاب علایم بیماری قلبی دارای اهمیت بالینی نیست.