44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کلسترول Cholesterol


کد آزمایش

25


نام روش اندازه گیری

Photometeric


نام های مشابه

total Cholesterol, Blood Cholesterol


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ناشتا بودن به مدت 12 ساعت قبل از زمان خون گیری لام است. مصرف آب در این مدت بلامانع است.


تفسیر

کلسترول تام: • محدوده ی مطلوب (Desirable): کلسترول کم تر از 200 میلی گرم/دسی لیتر (200mg/dl; <5.18 mmol/L>) به عنوان محدوده مطلوب برای کلسترول شناخته می شود. این محدوده با ریسک پایین تری برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی همراه است. • محدوده مرز بالا (Borderline high): کلسترول بین 239-200 میلی گرم/دسی لیتر (200-239mg/dl; 5.18-6.18 mmol/L) به عنوان محدوده ی مرزی سناخته می شود. این محدوده با ریسک متوسط برای ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی همراه است. در صورت بالا بودن کلسترول تام می توان آزمایشات کامل پانل چربی ها را برای مشخص نمودن علت افزایش سطح کلسترول انجام داد. انجام آزمایشات HDL,LDL نشان خواهد داد که آیا افزایش سطح کلسترول تام به دلیل افزایش در سطح کلسترول بد (LDL) است یا به دلیل افزایش در سطح کلسترول مفید(HDL). • محدوده ی پر خطر (High Risk): کلسترول برابر با یا بالاتر از 240 میلی گرم/دسی لیتر (>=240mg/dl; >=0.662 mmol/L)، به عنوان محدوده ی پر خطر شناخته می شود. این محدوده با ریسک بالاتری برای ابتلا به بیما


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه