44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تی 3 (T3)


کد آزمایش

530


مورد استفاده

خون سیاهرگی (سرم)


نام های مشابه

Total T3; Free T3; FT3


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

: رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 طبیعی بودن نتیجه ی آزمایشات T3; T4; TSH در بیمار تحت درمان برای پرکاری تیروئید به این مفهوم است که بیماری با مصرف دارو تحت کنترل در آمده است.  بالا بودن نتیجه آزمایشات T3 و T4 در این بیماران، به این معنی است که درمان دارویی نتوانسته به طور موثر بیماری را تحت کنترل درآورد.  بسیاری از جمله استروژن قرص های ضدبارداری و همچنین مقادیر بالای آسپیرین می تواند در نتیجه آزمایش T3 تاثیر بگذارد، اما T3 آزاد معمولا تحت تاثیر داروها قرار نمی گیرد.  به هنگام بیماری، میزان تولید هورمون های T3 و T4 کاهش می یابد. سطح T3 و T3 آزاد در بیش تر بیمارانی که در بیمارستان بستری هستند، پایین خواهد بود. به همین دلیل معمولا از آزمایش T3 جهت غربالگری بیماران بستری در بیمارستان استفاده نمی شود.