44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

سرولوپلاسمین ceruloplasmin


کد آزمایش

113


نام روش اندازه گیری

Chemical


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

4هفته درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

سطح سرولوچلاسمین باید در کنار نتیجه ی سایر آزمایشات مربوط به «مس» تفسیر شود. • کاهش سرولوپلاسمین و مس در خون و افزایش مس در ادرار، در بیماری ویلسون دیده می شود. • در 5 درصد از بیماری ویلسون با وجود علایم نورولوژیکی، سطح سرولوپلاسمین طبیعی است. • در 40 درصد از بیماران ویلسون با وجود علایم کبدی، سطح سرولو پلاسمین در خون طبیعی است. • کاهش سرولوپلاسمین خون، همراه با کاهش مس خون و ادرار، نشانه ی کمبود مس در بدن است. • سرولوپلاسمین یک پروتئین واکنش دهنده ی فاز حاد است و سطح آن ممکن است در بیماری های التهابی، عفونت های حاد، آسیب های بافتی، و بعضی از سرطان ها نیز افزایش نشان دهد. • سطح سرولوپلاسمین ممکن است در دوره ی بارداری و نیز در اثر مصرف استروژن یا قرص های ضد بارداری افزایش یابد. • مصرف بعضی داروها می تواند موجب افزایش سطح سرولوپلاسمین شود، از جمله: کاربامازپین، فنوباربیتال، اسیدوالپروئیک.


مدت زمان انجام آزمایش

3روزه