44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کرایوگلوبولین Cryoglobulin


نام های مشابه

Cryocrit; Cryoprotein


نوع نمونه

خون سیاهرگی(سرم)


تفسیر

 نتیجه تست در افراد سالم معمولا منفی است.  مثبت بودن تست نشان دهنده ی وجود کرایوگلوبولین ها است.  برای تشخیص علل احتمالی (بیماری های اتوایمیون،هپاتیت، لنفوم)باید تست های تشخیصی اختصاصی انجام شوند.  پیدایش کرایوگلوبولین در عفونت ها موقتی است و معمولا پس از بهبودی از جریان خون محو می شود.  با انجام پلاسما فرز (apheresis) می توان کرایوگلوبولین را از خون تصفیه و خارج گرد. این کار جنبه ی درمانی دارد. دی. سی. پی. DCP نام آزمایش: دی. سی. پی. (Des-gamma-carboxy prothrombin :DCP) نام های دیگر آزمایش: PIVKA II (Protein induced by vitamin K absence or antagonists II) سایر آزمایش های مرتبط: AFP; AFP-L3%; Tumor Markers چرا و چه موقع آزمایش انجام می شود؟ • ارزیابی خطر ابتلا به سرطان کبد – (hepatocellular carcinoma)HCC • مانیتور کردن درمان سرطان کبد و تشخیص موارد عود کننده • کنترل دوره ای در افراد مبتلا به بیمار های مزمن کبد و افراد تحت درمان برای سرطان کبد. • همراه با آزمایشات آلفافتوپروتئین (AFP) و آلففافتوپروتئین ال3 (AFP-L3%) به منظور تشخیص زود هنگام سرطان