44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کرومو گرانین آ Chromogranin; Cg A


نوع نمونه

خون سیاهرگی


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

• غلظت CgA در خون به طور طبیعی پایین است. • افزایش CgA در بیمار می تواند نشانه ی وجود تومور باشد، اما نوع و محل تومور را نشان نمی دهد. • مقدار CgA ، با شدت علایم بیمار ارتباط ندارد. • مقدار CgA با حجم تومور ارتباط دارد. • اگر سطح CgA قبل از درمان بالا بوده و پس از آن افت کند، می تواند نشانه ی اثر بخشی درمان باشد. • افزایش سطح CgA پس از درمان می تواند نشانه ی عود تومور باشد. • سطح CgA ممکن است در اثر عواملی از قبیل بیماری های کبد، بیماری های التهابی روده، نارسایی کلیوی، و استرس نیز افزایش یابد، بنابراین در تفسیر نتایج آزمایش باید این نکات را مد نظر داشت.