44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اچ ال آ-بی 27 HLA-B27


کد آزمایش

439


نام روش اندازه گیری

Cytotoxicity


نام های مشابه

Antigen; B27, Human leukocyte antigen B27 HLA-B27


نوع نمونه

خون سیاهرگی (خون کامل هپارینه یا دفیبرینه)


حجم نمونه

3CC


نگهداری نمونه

12ساعت در دمای c˚8- 2


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2


معیار رد نمونه

همولیز لخته شدن انجماد ضد انعقاد نامناسب


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 مثبت شدن ازمایش HLA-B27، در حضور علایم بالینی مانند درد مزمن، التهاب و بروز تغییرات دژنراتیو در استخوان ها، به نفع تشخیص بیماری های اسپوندیلیت، آرتریت واکنشی یا دیگر بیماری های اتوایمیون است، به ویژه اگر بیمار «مرد» باشد و بروز علایم پیش از 40 سالگی آغاز شده باشد.  ممکن سات نتیجه تست HLA-B27 در درصدی از بیماران همواره منفی باشد، به همین دلیل منفی شدن نتیجه آزمایش HLA-B27 در بیماران نمی تواند تشخیص بیماری را به طور قطع رد کند.  در حدود 90 درصد از مبتلایان به اسپوندیلیت، HLA-B27 مثبت هستند  در حدود 80 درصد از مبتلایان به ارتریت روماتوئیدی نوجوانی HLA-B27 مثبت هستند  در حدود 85-60 درصد از افراد مبتلا به آرتریت واکنشی، HLA-B27 مثبت هستند  در حدود 70-40 درصد از مبتلایان به یووئیت قدامیف HLA-B27 مثبت هستند.  وجود یا عدم وجود آنتی ژن های HLA به زنتیک فرد بستگی دارد و تولید این آنتی ژن ها توسط ژن هایی کنترل می گردد که از والدین به فرزندان منتقل شده اند. بنابراین مثبت بودن سابقه ی خانوادگی، خود می تواند یک فاکتور خطر ابتلا به بیماری به حساب آید


مدت زمان انجام آزمایش

7 روزه