44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

پاپ اسمیر PAP Smear


کد آزمایش

910


نام های مشابه

papanicolaou smear; Cervical smear; Cervical/vaginal cytology


نوع نمونه

سلول های پوششی دهانه رحم


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

• پرهیز از دوش واژن برای 24 ساعت • پرهیز از مصرف پماد و کرم واژینال برای 48 ساعت • پرهیز از مقاربت برای 24 ساعت • عدم انجام نمونه برداری در زمان قاعدگی