44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

Glucose


مورد استفاده

 ارزيابي و نظارت بر وضعيت قند خون، تشخيص بالا بودن قند خون ـ هيپرگليسمي ـ، پايين بودن قند خون ـ هيپوگليسمي ـ، ديابت و پره ديابت(Prediabetes)


نام های مشابه

Blood sugar; Fasting blood sugar; FBS; Fasting blood glucose; FBG; Fasting plasma glucose; FPG; Bloo


اطلاعات بالینی

گلوكز يك قند ساده و منبع اصلي توليد انرژي در بدن است. كربوهيدرات‌هاي مواد غذايي در بدن شكسته شده و به مولكول‌هاي گلوكز و ديگر قندهاي ساده تبديل مي‌شوند. گلوكز از طريق روده جذب شده و با جريان خون به تمام نقاط بدن حمل مي‌شود. بدن براي تأمين انرژي مورد نياز خود به گلوكز نياز دارد؛ مغز و دستگاه عصبي فقط در حضور گلوكز كافي در خون قادر به فعاليت هستند. هورمون انسولين گلوكز را به داخل سلول‌ها هدايت مي‌كند تا انرژي مازاد به شكل گليكوژن در كبد و تري‌گليسريد در سلول‌هاي چربي ذخيره ‌شود.


تفسیر

تفسير نتيجه آزمايش