44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

تی. اس. اچ TSH


کد آزمایش

532


نام روش اندازه گیری

ECLIA


نام های مشابه

Thyrotropin, Thyroid-stimulating Hormone


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


حجم نمونه

0/5cc


نگهداری نمونه

1روز درc˚8-2، طولانی مدت در c˚20-


حمل و نقل نمونه

ارسال در دمای c˚8- 2ویا فریز شده


معیار رد نمونه

همولیز کدورت لیپمیک


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست. مصرف بعضی از داروها در نتیجه تست تاثیر می گذارد و قطع آن ها پیش از انجام آزمایش ممکن است ضرورت داشته باشد. بیماران در این مورد باید با پزشک معالج خود مشورت کنند.


تفسیر

• مصرف بسیاری از داروها، از جمله آسپرین و هورمون های تیروئید (به عنوان درمان جایگزین) می تواند در فعالیت غده تیروئید و نتایج آزمایشات تیروئید تاثیر بگذارد. بنابراین بهتر است پیش از انجام آزمایش، باید بیمار داروهایی را که مصرف می کند به اطلاع پزشک معالج برساند تا در صورت لزوم مصرف بعضی از داروها به طور موقت قطع گردد. • در بیماران تحت درمان با جایگزین هورمون تیروئید، در صورت تغییر در مقدار مصرف دارو برای اندازه گیری مجدد سطح TSH باید حداقل 2-1 ماه صبر کرد. • استرس شدید و بیماری های حاد می تواند در نتیجه آزمایش TSH تاثیر بگذارد. • سطح TSH ممکن است در سه ماهه ی اول بارداری کمی کاهش یابد.


مدت زمان انجام آزمایش

روزانه