44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

کشت گلو، استرپتوکوک گروه آ (Group A streptococcus)


کد آزمایش

6069


نام های مشابه

Throat culture; Rapid strep test; Group A beta hemolytic streptococcus;


نوع نمونه

برداشت نمونه از گلو و لوزه ها با اسپاچولا


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست


تفسیر

 برای شناسایی باکتری، از کشت گلو و نیز آزمایش های دیگری برای تشخیص سریع استرپ استفاده می شود. نمونه برداری برای آزمایش باید قبل از تجویز آنتی بیوتیک انجام شود.  آزمایش تشخیص سریع استرپ ظرف 20-15 دقیقه می تواند وجود استرپ گروه آ را در نمونه نشان دهد، در صورت مثبت شدن آزمایش سریع، نیاز به انجام آزمایش های بیش تر نیست.  در صورت منفی شدن آزمایش سریع، باید آزمایش کشت گلو انجام شود. آزمایش (کشت گلو) از دقت بیش تری نسبت به (آزمایش سریع) برای تشخیص استرپ گروه آ برخوردار است، اما حداقل 48 ساعت زمان لازم است تا نتیجه آن مشخص شود.  گلودرد چرکی توسط بزاق و ترشحات تنفسی که به صورت ذرات در هوا منتشر می شوند، از شخصی به شخص دیگر منتقل می شود. در سرماخوردگی و آنفولانزا نیز علایم اولیه شبیه به گلودرد استرپی است. گاه همین علایم ممکن است به دلایل بسیار مهم تری ایجاد شود.  گلودرد استرپی در کودکان سنین 15-5 سال شایع تر است.درصدی از بچه های دبستانی ناقل استرپ هستند، یعنی در حالی که خود بیمار نبوده و علایم بیماری را نشان نمی دهند، قادر به انتشار عفونت هستند.  مصرف آنتی بیوتیک در چند روز اخیر و همچنین