44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

H. Pylori - IgA


نام روش اندازه گیری

ELISA


نام های مشابه

هليكوباكتر پيلوري - IgG


نوع نمونه

Serum/Plasma(E,H)


حجم نمونه

0.2


نگهداری نمونه

'2-8


حمل و نقل نمونه

رنجيره سرد


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

ND


مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش

48h