44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

ایمونوگلوبین ها Immunoglobulins


نام های مشابه

Immunoglobulin A; IgA; Immunoglobulin M; IgM;


نوع نمونه

. خون سیاهرگی 2. مایع مغزی 3. بزاق


تفسیر

نتایج آزمون های IgG;IgG و IgM معمولا در کنار هم بررسی و تفسیر می شوند. نتایج غیر طبیعی ممکن است به آزمایشات تکمیلی نیاز داشته باشند. غیر طبیعی بودن نتیجه ی این تست نشان دهنده ی وجود یک بیماری یا اختلال در بدن است، اما برای تشخیصی (بیماری خاص) کفایت نمی کند. بیماری های بسیاری با افزایش یا کاهش سطح ایمونوگلوبولین ها همراه هستند. ایمونوگلوبولین ها به طور طبیعی در غلظت های بسیار پایین در مایع مغزی-نخاعی (CSF) وجود دارند. سطح ایمونوگلوبولین ها در CSF ممکن است در عفونت های دستگاه عصبی مرکزی، بیماری های التهابی و مولتیپل اسکلروز- ام. اس.- افزایش یابد. کاهش IgA در بزاق ممکن است در افرادی که مکررا به عفونت های تنفسی مبتلا می شوند، دیده شود