44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

اس. اچ. پی. جی Sex Hormone Binding Globulin: SHBG


نام های مشابه

Testosterone-estrogen Binding Globulin (TeBG); SHBG


نوع نمونه

خون سیاهرگی (سرم)


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

رعایت شرایط خاصی لازم نیست.


تفسیر

 در مردان، آزمایش SHBG و تستوسترون، برای بررسی علل ناباروری، کاهش تمایل جنسی و سایر اختلالات جنسی، به ویژه هنگامی که مقدار تستوسترون خون با علایم و نشانه های بالینی بیمار مغایرت دارد، انجام می شود.  در هردوجنس (مردان وزنان) برای ارزیابی تعادل هورونی، آزمایش های SHBG، تستوسترون تام، تستوسترون آزاد و برخی هورمون های دیگر مانند پرولاکتین، استرادیول و LH انجام می شود.  با استفاده از مقدار SHBG و تستوسترون، اندوکس آندروژن آزاد (FAI)محاسبه می شود. این اندکس نشان دهنده مقدار تستوسترون آزاد است. (FAI = total testosterone/SHBG)  مقدار تستوسترون فراهم زیستی (bioavailable testosterone) با SHBG نسبت عکس دارد. علل عمده افزایش SHBG عبارتند از: بیماری کبد، پرکاری تیروئید، کاهش اشتها، مصرف استروژن، (قرص های ضدبارداری و درمان هورمون یائسگی) علل عمده کاهش SHBG عبارتند از: چاقی، کم کاری تیروئید، مصرف آندروژن و بیماری کوشینگ