44301231-44306892     شهران-فلکه اول شهران خيابان شهيد علي عسگري طبقه فوقاني درمانگاه صدر پلاک 2

آزمایشات

FBS


مورد استفاده

برای تشخیص دیابت


نام روش اندازه گیری

دستگاهی


نام های مشابه

قند خون ناشتا


حجم نمونه

3 میلی لیتر خون


کمترین حجم نمونه

2 ملی لیتر


نگهداری نمونه

پلاسما را فریز و در دمای 18-


حمل و نقل نمونه

سرم را جدا و فریز و یا در دمای سرد سریعا منتقل شود


نیازهای همراه نمونه

مشخصات کامل بیمار


راهنمای جمع آوری نمونه

بعد از 12-8 ساعت ناشتا ار بیمار نمونه گیری می شود


اطلاعات لازم از بیمار

نام و نام خانوادگی سن و جنس بیمار


معیار رد نمونه

نمونه هایی که زیاد در دمای معمولی مانده باشند


آمادگی لازم قبل از نمونه گیری

12-8 ساعت ناشتا